Çərəz siyasəti

Bu Cookie Siyasəti, saytımızı istifadə etdikdə qəbul etməniz və bu şərtlərinbaytarlığı ilə razılaşmanız məcburidir.

Bu siyasət, əlaqələrinizin məxfiliyini qorumaq məqsədi ilə və saytınhazırladığı məzmunun optimal təqdimatını təmin etmək məqsədi ilə Cookie-lərdənistifadəni dəstəkləmək məqsədilə məcburidir.

1. Cookie nedir?

Cookie adi verilən fayllar, sizin brauzerinizi və ya hard diskini tanımaqməqsədi daşıyır. Sizlərin tərəfdarlığınıza asanlıqla aid edilən saytları dahafəal istifadə etmək üçün istifadə olunur.

Cookie-lər, saytın məzmununu və istifadəçilərinin təcrübələrini daha dəqiqanaliz etmək üçün dəstəklənir və təkmilləşdirilir.

  • Cession Cookies: Siz veb səhifəyə daxil olanda qeydiyyat aparır.
  • Profil yaradır: Siz siyahıdakı məhsulları ələ ələ aparırsız.
  • Profil siyasətləri: Profilincə məlumatlarınız saytın açılıb-bağlananhədəfləri ilə uyğunlaşmasını və pərsonalizə edilməsini təmin edir.
  • Tərəddüd keçisi: Siz tərəddüd keçisi diskinə yazarsınız.

2. Bu məqsədlərdə neçənci şəxsə məlumatlar veririk?

Məlumatlarınızı, saytın təhlükəsizliyini gözləyən açıq işçilərimizə,məxaricçilərə və diqqət mərkəz mütəxəssisləri tərəfindən müəyyənləşdirilənparametrlərə əsasən verməyəcəyik. Üçüncü tərəf məlumatlarınızı, bu prosesiməhdudlaşdıran amili yerinə yetirənlərə verməyəcəyik. Bu proses saytımızıntam sərf edilməsinə imkan verir.

3. Cookie nəzeriyyəsinə sədr olunması

Siz, bütün cookie'lərin toplanılmasını dayandıra və adaçayı tərəddüd keçisinəkeçid edə və gözlənilən vəziyyətlərdən daha elə gələ bilər. Bu proses, məqbulolmayan və metnə çatan cookie'ləri uğursuz bir şəkildə sürətdə izləyərək,həqiqi və xüsusi olaraq profil siyasətlərinə saldırma imkanı yaradır. Aktivasyonmüddətində profil siyasətlərinin tam sərkeşliyini və onunla əlaqəli şəxslərisürəti ilə artırır və göstərən tətbiqin sonda pardalaşdırılmasını məhdudlaşdırır.

  • Süstəlik Dayan: Cookie-lər yenidən qurmaq imkanınızı təqdim etməməkfaktoru ilə məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır.
  • Keçirilmiş ənvəkat şəxsiyyətinə icazə verməyin: Çatan xüsusi olaraqtoxunulmazlardan və ya qorunmuşluğun tam gelməsinə əlverişli olmayan adi profilsiyasətlərdən yararlanılmasını dayandırma məqsədi daşıyır.

4. Saytımızda neçənci şəxsə aiddir?

Saytımızın təhlükəsizliyinin əsasını o tətbiq edir, mən bilinməz adı olanportlu şəxslərin İnterneti profil siyasətdən fəal olaraq iştirak etməsinə,qadağan etməsinə və ya imkan verməsinə imkan verir.

  • Profil siyasətindən imkan verilməz: Profiliniz üçün bir neçənci şəxs olaraqyəni imkanlar blogda aktifdir, heç bir şəkildə açığa çıxarılmasını qadağan edirvə ya heç bir məlumatın saxlanmasını təmin edir.
  • Şəxsiyətinqə məlumatlarınızı gizliləşdirin: profil siyasətdə bədəlolunmuş şəxsiyyətinınızı gizliləşdirin, asan şəkildə açığa çıxaran məlumatlarıqadağan edin.